ANASAYFA→ HİZMETLERİMİZ → İNTİHAL KONTROL VE DÜŞÜRME

İntihal nedir?

İntihal, akademik ve bilimsel çalışmaların en tartışmalı konuları arasında kendine yer bulur. Temel olarak intihal, yazarın kendisine ait olmayan fikirleri, düşünceleri ya da eserleri izinsiz şekilde kopyalaması ve kendi imzası ile sunmasıdır. İntihal oranları, birbirinden farklı düzeylerde karşımıza çıkabilir. Akademide sınırlı düzeyde intihal yapılmasına göz yumulabiliyor ancak intihal oranlarının %30’ların üzerine çıkmaya başlaması, etik açıdan ciddi bir problem yaratır. Bu tip bir senaryo; öğrenci ve danışmanın itibarını zedeler, prestijine ve güvenilirliğine zarar verir. Ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de intihal odaklı problemler had safhadadır. Hatta intihal sorunlarının çözümü için açılmış birçok davadan da söz edebiliriz. İntihal yapmak; akademide, edebiyatta, sanatta, yayıncılıkta ve benzer disiplinlerde sadece etik problemler yaratmaz, aynı zamanda yasal sorunları da beraberinde getirebilir. Tam da bu gerekçeyle akademik ve bilimsel çalışmalarınızı hazırlarken özgün dokunuşlara sahip olmalısınız. İntihal sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada evrensel bir suç olarak tanımlanır. Akademik dürüstlük ilkesine aykırı davranışlar sergileyen kişilerin tezlerini başarılı bir şekilde jüriden geçirebilmeleri, teknik olarak olanaksızdır. İntihal türlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Metin intihalleri Alıntı yöntemlerinin intihali Fikir intihali Görsel ve grafik intihali

Uzman Yazarlar

Uzman
Yazarlar

Her Alana Özel
Doktora

Kaliteli
İçerik

Doktora Seviyesi
Memnuniyet

11+
Danışan

5/5 Memnuniyet Oylaması
Turnitin Raporu

ÜCRETSİZ

Turnitin Raporu
Özgün

İntihal Oranı Düşürme

Turnitin Tez ve Ödevlerin benzerlik oranlarını belirlemek için kullanılmaktadır. Eğer bilimsel makalenizdeki benzerlik oranı öğrenmek istiyorsanız ithenticate kullanmanız gerekmektedir. Küçük kelime ya da cümle değişiklikleri sayesinde Turnitin benzerlik oranını düşürmek mümkün olabilir. Çalışmalarınızda intihal çıktıysa ve azami oranı aştıysa vereceğimiz tüyolar size oldukça fayda sağlayacaktır. Azami oran enstitüler arası farklılık göstermekle birlikte genelde %20 altında bulunması beklenmektedir. Makale Tercüme olarak özgün bir yazı elde etmek ve intihal oranını düşürmek için bilmeniz gereken birkaç ipucu hazırladık. Turnitin Öncelikle yazınızı bir düzen, plan ve program dahilinde kaleme almalısınız. İster Tez olsun isterse bilimsel makale kesinlikle yazıya başlamadan önce bir hikayeniz olmalı ve yazarken bu hikayeyi anlatmalısınız. Yazınızda alıntı yaptığınız ya da direkt aldığınız yerleri işaretleyin ki karışıklık yaşanmasın. Bunu yaparken renkler kullanabilirsiniz. Yazınız bittiğinde Turnitin programından özgünlük oranını denetleyebilirsiniz. Benzerlik oranının yüksek olduğu cümleleri belirleyerek intihal düşürme adımına başlayabilirsiniz. Benzerlik oranı yüksek cümleleri anlatım bütünlüğünü bozmayacak şekilde değiştirmeniz gerekir. Önemli olan nokta ise, bire bir aynı olmamasıdır. Ardından anlatım bütünlüğü bozulmayacak şekilde cümlelerin yerini de değiştirebilirsiniz. Tüm bu düzenlemeleri yaptıktan sonra yazınızı yeniden Turnitin programında denetlemelisiniz. Bir önceki denetlemeye oranla benzerlik oranı düşmüşse başarılı olmuştur ancak herhangi bir değişiklik yoksa bu adımları baştan uygulamanız gerekir. Fakat cümleyi istediğiniz kadar değiştirin bilgiyi o kaynaktan aldığınız için kesinlikle bilgiyi aldığınız kaynağa atıfta bulunmanız gerekmektedir. Bilimsel makaleler, tezler ve diğer akademik çalışmalar, orijinal ve yenilikçi fikirleri yansıtmalıdır. Tezinizi kendi kelimelerinizle yazmak intihal düşürme yöntemlerinin en mükemmelidir. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde intihale çok dikkat edilmektedir. Üniversitelerin kabul ettiği intihal oranları %20 ve %30 arasında değişmektedir. Hazırladığınız tezde eğer intihal varsa danışman hocanız intihal tespit programı olan Turnitin sayesinde bu benzerliği hemen anlayacaktır. Bu yüzden tezinizi yazarken özgünlüğüne çok dikkat etmelisiniz. Dikkat etmediyseniz eğer intihal düşürme yaptırmalısınız. Lisans, master ya da doktora düzeyinde tez yazmak, kabul edileceği üzere oldukça kapsamlı ve yoğun bir çalışmayı zorunlu kılar. Tez sürecinde öğrenciye rehberlik eden danışman hocalar, aynı zamanda öğrencinin çalışmasında intihal yapıp yapmadığını da denetler. Bu önemli sorumluluk, yalnızca akademik çalışmalar için geçerli değildir. Yazılı olarak sunulan her türlü bilimsel çalışma, bu etik sorumluluğa sahip olmalıdır. Başka bir yerden aldığınız paragrafı okuyup tekrar yorumlamak sizi intihalden kurtaracaktır. Çoğu öğrenci çalışmasını hazırlarken birçok tez ve makalelerden ister istemez faydalanır. İntihal dolayısıyla kopyalama yaparken çok aşırıya kaçmamak yararınızadır. Gereğinden fazla kopyalama yaparsanız turnitin raporun da intihal oranı oldukça yüksek çıkacaktır. Aşağıda bulunan not şeklindeki örnek, aklınıza takılan bütün soruların cevabı olacağını düşünüyoruz. Kısaca intihal oranı düşürme: Paragrafı olduğu gibi kopyalayıp sonuna kaynak yazmak sizi intihalden kurtarmaz. Aksine bu tam anlamıyla intihal demektir (Örnek, 2017: 28). Yukarıdaki paragrafı herhangi bir tez de gördünüz ve beğendiniz. Bu paragrafı kendi teziniz de kullanmak istiyorsunuz. İşte tam burada paragrafı okuyup tekrar yorumlamanız gerekmektedir. Yukarıdaki tezinize almak istediğiniz paragrafı şu şekilde yorumlarsanız intihale yakalanmazsınız. İntihale yakalanmamak isteyen kişiler, beğendikleri paragrafı okuyup kendileri yorumlamalıdırlar. Aynı şekilde kopyalayıp paragraf sonunda kaynak göstermek sizi intihalden kurtarmaz (Örnek, 2017: 28) Görüldüğü üzere yukarıdaki paragrafı okuyup yorumladık. Araya kendi düşüncelerimizi de kattık. Bu sayede tezimizdeki benzerlik oranını düşürmüş olduk. İntihal oranını nasıl düşürebilirim gibi bir soru geliyorsa aklınıza; cevap üstteki paragraftadır. Çok önemli not: İntihal Raporu alındıktan sonra (nereden alırsanız alın) tezinizi kesinlikle sistemden sildiriniz. Eğer sildirmezseniz danışman hocanız intihali kontrol ettiğinde İntihal Oranı %80-90 arası çıkacaktır. Bundan dolayı ücretsiz intihal raporu veren web sayfalarından uzak durmalısınız. Alacağınız rapor kesinlikle Turnitin veya iThenticate olsun.

İntihal Yüzdeliği Düşürme Destek Sürecimiz

Anka Tezden intihal yüzdeliği düşürme konusunda hizmet almak isterseniz WhatsApp'ten bize mesaj atmanız yeterlidir. Turnitin raporunuzu inceledikten sonra 30 dk. içerisinde fiyat teklifimizi sunuyoruz. 1. Turnitin Raporu İnceleme Bu aşamada Turnitin raporunu inceleyerek çalışmadaki benzerlik yüzdeliğini öğreniyoruz. Benzerlik raporu olmadan fiyat vermek çok zor ve bazen imkansız. 2. Ücret Hesaplaması Benzerlik oranı, teslim tarihi, çalışmanın dili ve kelime sayısı fiyatı belirler. Tez konusu ve terim ağırlığı gibi konular fiyatı etkileyebilir. Genelde tıp ve hukuk tezleri için daha fazla ücret talep edilir. 3. Anlaşma ve İntihal Azaltma Bu aşamada fiyat ve teslim tarihi üzerine anlaşma sağlanır ve benzerlik düşürme yöntemleri kullanılarak azami oran azaltılmaya çalışılır. 4. Güncel Turnitin Raporu Alma ve Teslim Düşürme işlemi bittikten sonra bir daha güncel rapor alınır. Eğer müşteri isteği doğrultusunda oran düşmüşse! Teslim aşamasına gidilir. Metinin son hali ve güncel Turnitin raporu teslim edilir.

İntihal Oranını Düşürürken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bilimsel ve akademik çalışmalarda ya da metin odaklı projelerde yazarın intihal konusunda sorumlu davranması beklenir. İntihal oranlarının belli düzeye kadar kabul edilebildiğini yukarıda vurgulamıştık. Araştırma ve doğru kaynak analizi yapabilmek, intihal oranlarınızı düşürecek bir faktördür. Bu nedenle çalışmada tercih edeceğiniz kaynakların güvenilir olduğundan emin olmalısınız. Diğer yandan kaynaklar üzerinden özel alıntılar gerçekleştirecekseniz, bunu teknik anlamda usulüne uygun biçimde gerçekleştirmelisiniz. Referans ya da atıf listelerinin eksiksiz şekilde oluşturulması, okuyuculara ya da hakemlere büyük bir güven verecektir. Tüm bunların yanında imzanızı taşıyacak bir akademik çalışmada paragraf ve cümle yapılarınızı intihale düşmeyecek biçimde dönüştürmelisiniz. Tezinizde kullanmak istediğiniz bir fikir ya da bir vurgu olabilir. Ana kaynakta yer alan bu düşünceyi olduğu gibi aktarmak size yasal düzeyde problemler yaratabilir. Yazının bütünlüğüne ve akışına zarar vermeyecek şekilde söz konusu fikirleri tezinize entegre etmeniz gerekir. Bir düşünceyi yüzlerce farklı şekillerde, farklı cümle kalıplarıyla ifade etmek mümkündür. Bu ifade çeşitlerinin her biri, aynı zamanda özgün bir metin olarak kayıtlara geçer. Dolayısıyla kullanılan intihal programları ne denli kapsamlı olursa olsun, intihal olarak vurgulanmaz. Bu da intihal oranlarınızın hızlı bir şekilde düşmesine neden olur. Akademik çalışmanızı hazırlarken yaptığınız her değişimden sonra genel intihal oranlarını güncel olarak kontrol etmelisiniz. Bu sayede gerçekleştirdiğiniz düzenlemelerin ya da revizelerin nasıl sonuç verdiğine tanıklık edebilirsiniz. Alıntı yapmadan kaynakları kullanma, paragraf ya da cümlelerin yapısını değiştirmeme, intihal kontrol araçlarını kullanmama, doğru alıntı yöntemlerini kullanmama, intihal oranı konusunda ciddi riskleri beraberinde getirecektir. Platon Tez Hazırlama olarak kaynak tarama işlemini kapsamlı bir şekilde gerçekleştirip tez yazımınızı tutarlı ve intihal oluşturmayacak şekilde neticelendiriyoruz. Siz de sadece tez yazımında değil, aynı zamanda ödev ve proje hazırlama konularından da Platon Tez Hazırlama’dan yararlanabilirsiniz.

İntihal Oranı Nasıl Düşürülür (örnekli)

1- Tırnak İşareti Kullanımı Tırnak işareti kullanımı, benzerlik oranını etkiler. İntihale girmiş olan kısmı tırnak işareti kullanarak ve kaynağını göstererek kurtarabilirsiniz. 2- Yeniden yazmak (Paraphrasing) İntihal oranını düşürmenin en bilinen yolu paraphrasing işlemidir. Paraphrasing veya rewrite işleminde, metnin anlamını değiştirmeden kendi sözcükleriniz ile metni yeniden yazıyorsunuz. Cümle yapısı değişmeli, sadece bir cümleden iki kelime değişikliği yaparak, intihal indeksi düşmez. Cümlenin yapısını değiştirmekten sonra rewrite yapmak için, bir cümleyi kısaltmak ve eklemeler yapmak da başka bir yok olabilir. Ayrıca, cümlenin karmaşık olabilecek kısımlarını silerek veya çıkararak ve başka bir şekilde yazarak paraphrasing veya rewrite yapabilirsiniz. Önemli olan nokta, önce kaynak metnin tam anlamını, ardından gerekli kısımları tanımlamanız ve orijinal metnin anlamını değiştirmeden kendi dilinizde ifade etmenizdir. Her durumda, fikir size ait olmadığından, buradaki orijinal kaynaktan da bahsetmelisiniz. Özet olarak, intihal oranı nasıl düşürülür sorusunun cevabı: 1) tırnak işareti kullanmak 2) yeniden yazma, olarak belirlenmiştir. İntihal düşürme programlarından uzak durmakta fayda var. Bu programlar çoğu basit kelime değişikliği yapmaktadır. Başka bir yerden aldığınız paragrafı okuyup tekrar yorumlarsanız intihal düşürme yapmış olursunuz. Çoğu öğrenci çalışmasını hazırlarken birçok tez ve makalelerden ister istemez faydalanır. İntihal dolayısıyla kopyalama yaparken çok aşırıya kaçmamak yararınızadır. Gereğinden fazla kopyalama yaparsanız turnitin raporun da intihal oranı oldukça yüksek çıkacaktır. Bu noktada intihal düşürme yapmak sizi kopya bir metinden kurtaracaktır. Aşağıda bulunan not şeklindeki örnek, aklınıza takılan bütün soruların cevabı olacağını düşünüyoruz. Kısaca intihal oranı düşürme şu şekilde yapılır: Paragrafı olduğu gibi kopyalayıp sonuna kaynak yazmak sizi intihalden kurtarmaz. Aksine bu tam anlamıyla intihal demektir (Platon, 2023: 28). Yukarıdaki paragrafı herhangi bir tez de gördünüz ve beğendiniz. Bu paragrafı kendi teziniz de kullanmak istiyorsunuz. İşte tam burada paragrafı okuyup tekrar yorumlamanız gerekmektedir. Yukarıdaki tezinize almak istediğiniz paragrafı alttaki şekilde yorumlarsanız intihal düşürme yapmış olursunuz. İntihale düşürme yapmak isteyen kişiler, beğendikleri paragrafı okuyup kendileri yorumlamalıdırlar. Aynı şekilde kopyalayıp paragraf sonunda kaynak göstermekle intihal oranı düşürme yapmış olmazsınız. (Platon, 2023: 28) Görüldüğü üzere ilk paragrafı okuyup ikinci paragrafta yorumladık. Araya kendi düşüncelerimizi de kattık. Bu sayede tezimizde intihal düşürme yapmış olduk. İntihal düşürme nasıl yapılır sorusunun cevabı üstteki paragraftadır. Çok önemli not: İntihal Raporu alındıktan sonra (nereden alırsanız alın) tezinizi kesinlikle sistemden sildiriniz. Eğer sildirmezseniz danışman hocanız intihali kontrol ettiğinde İntihal Oranı %80-90 arası çıkacaktır. Bundan dolayı ücretsiz intihal raporu veren web sayfalarından uzak durmalısınız. Alacağınız rapor kesinlikle Turnitin veya iThenticate olsun.

İntihal düşürme programı var mı?

İntihal düşürme programı Türkçe için sınırlı sayıda var ama İngilizce için onlarca program bulabilirsiniz. Ama çıkan sonuç sizi memnun edemez. Bu programlar sadece kelimeleri eş anlamları ile değiştiriyor ve bu işlem intihal düşürme için asla yeterli değildir ve sadece kaç puan benzerlik indeksini azaltır. Böyle düşürmeden hocanız tarafından çok rahat bir şekilde anlaşılabilir. Başarılı bir intihal düşürme için örnek paragrafta anlatıldığı gibi cümle yapısı tamamen değişmelidir ve anlam bütünlüğü bozulmadan tekrar yazılmalıdır. Bu işlem gerçekten zor ve zaman alıcı bir işlemdir.

Akademik Danışmanlık Almadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Akademik danışmanlığı almadan önce göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör vardır. Bunların en önemlileri danışmanlık sitelerinin güvenilirliği ve müşteri memnuniyetidir.

01

Danışman firma temsilcisinin bilgi düzeyini ölçmelisin

Sizinle iletişim kuran kişinin çalışma hakkında bilgi düzeyini ölçün. Cevabını bildiğiniz akademik süreç ile ilgili kısa sorularla karşınızda ki danışmanı test edin.

02

Yüzyüze görüşme talep edin

Eğer aynı ilde bulunuyorsanız bir kerede olsa çalışmanızı emanet edeceğiniz kişi ile tanışma talebinde bulunun.

03

Ödeme açıklamanızı detaylı yapın

Asla ve asla açıklama olmadan ödeme talep eden firmalardan uzak durunuz. Ne amaçla transfer yaptığınızı açıklama kısmına yazınız.

04

Çalışmanın başında tam ödeme yapmayınız

Çalışma için anlaşılan ücretin tamamını önden isteyen firmalardan uzak durunuz. Belli bir kapora her firmanın çalışmaya baŞlangıç için istediği bir bedeldir fakat anlaşılan ücretin tamamının isteyen bir firma dürüst değildir.

05

Ofis ve fatura kesilmesi bir garanti değildir

Deneyimlerimize göre güvenlikli plazalar da günlük ofis kiralayarak danışan görüşmesi planlayan firmalar duyuyoruz. Kriteriniz bu olmamalı. Bu konuda yasallaşmış bir yönetmelik bulunmamaktadır. Size fatura kesen firmalar talep ettiğiniz danışmanlığa fatura kesmeyecektir dolayısıyla hak talebinde bulunma yükümlülüğünüz ortadan kalkacaktır.

06

Firma ile ilgili danışan yorumlarını araştırın

Öncelikle, tercih edeceğiniz danışmanlık sitesinin güvenilirliğini kontrol etmek önemlidir. Bu sitelerin referanslarına ve müşteri yorumlarına göz atarak, sitenin kalitesi hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca, sitenin güvenilirliği için SSL sertifikası gibi önemli hususlara dikkat edebilirsiniz.