ANASAYFA→ HİZMETLERİMİZ → AKADEMİK EDİTÖR VE AKADEMİK MENTORLUK

Akademik Mentorluk nedir?

Akademik Mentorluk, mentorlar ve öğrenciler arasındaki bir ilişkidir. Mentor öğrenciden daha fazla deneyime sahiptir ve öğrencinin başarılı olmasına yardımcı olacak destek ve bilgi sağlayabilir. Mentorluk, son yıllarda gerek akademik çalışmalarda, gerekse iş hayatında üzerinde önemle durulan konulardan biridir. Tecrübeli ve kıdemli bir kişinin, kendisinden daha az tecrübeye sahip bir kişiye, kişisel ve kariyer gelişimi konusunda yardım etme süreci olarak ifade edilebilen mentorluk, günümüz iş dün-yasında uygulama alanı bulmaktadır. Kurumsallaşmış, belli bir büyüklüğe sahip şirketlerde, potansiyel sahibi çalışanların yönetsel yeteneklerinin geliştirilmesi ve psiko-sosyal destek vermek amacıyla mentorluk programları uygulanmaktadır. Mentorluk konusu, 1980'li yıllardan bu yana, psikoloji, sosyal psikoloji ve iş-letme gibi farklı bilim dallarından çok sayıda araştırmacı tarafından inceleme ko-nusu yapılmıştır. Bu çalışmalarda, mentor-danışan (mentee) ilişkisi, mentor ve danışan'ın nitelikleri, mentorluk süreci, mentorluğun fonksiyonları, mentorluğun sonuçları ve mentorluk modelleri gibi konuların değerlendirmeye alındığı görül-mektedir. Çalışanların kariyer gelişimine ve psiko-sosyal ihtiyaçlarına çözüm üretme, yardımcı olma fonksiyonlarını temel alan mentorluk uygulamaları, bireylerin performansını artırırken, artan iş tatmini, örgütsel bağlılık ve verimlilik ile de, örgütlerin sürdürülebilir büyümelerine önemli katkıda bulunmaktadır. İş ve sosyal yaşamın akışı içerisinde bireyler arasında kendiliğinden gelişen gönüllü (informal) mentorluk ilişkisinin yanı sıra, örgütler tarafından planlanan ve organize edilen biçimlendirilmiş (formal) mentorluk uygulamaları da son yıl-larda ön plana çıkmaktadır. Belli bir büyüklüğe erişmiş ve kurumsal yapıya sahip şirketler tarafından biçimlendirilmiş mentorluk programlarının uygulanmakta olduğu görülmektedir. Mentorluk ilişkisinden arzu edilen sonuçların alınabilmesi için görevlendirme, eşleştirme, eğitim, gözlem ve değerlendirme aşamalarında titiz yaklaşım sergilenmesi ve gönüllü katılımın esas alınması kritik öneme sahiptir. Mentorluk, daha deneyimli bir akademik mentor ile daha az deneyimli bir menti veya grup arasındaki karşılıklı ve işbirliğine dayalı bir öğrenme ve gelişim ilişkisidir. Bir rehberlik, yönlendirme, geri bildirim, diyalog, yansıma, sorgulama ve eylem alanı yaratır. Mentorluk ilişkisi, mentilerin öğrenme hedeflerini planlamasını ve gerçekleştirmesini ve eleştirel yansıtıcı akademik uygulamayı geliştirmesini destekler

Uzman Yazarlar

Uzman
Yazarlar

Her Alana Özel
Doktora

Kaliteli
İçerik

Doktora Seviyesi
Memnuniyet

11+
Danışan

5/5 Memnuniyet Oylaması
Turnitin Raporu

ÜCRETSİZ

Turnitin Raporu
Özgün

Akademik Mentor ve Mentis

Akademik mentor, mentisine akademik tavsiyeler vererek, kaynakları paylaşarak ve öğrencilerinin başarısına önem vererek destek veren başarılı bir öğrencinin olumlu bir rol modelidir. Akademik mentorluk programımızda misyonumuz, öğrencileri yüksek öğrenimde başarılı bir şekilde ilerlemek için gerekli çeşitli beceri ve stratejileri geliştirmeye teşvik ederek güçlendirmektir. Akademik mentorlarımız bu hedefe ulaşmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yollarla çaba göstermektedir:

Güçlü yönlerinizi, zayıf yönlerinizi ve önyargılarınızı belirleyin

Mentorlar ve mentiler, mentorluk ilişkilerini engellilik, ırk, cinsiyet, sınıf ve cinsel yönelim gibi kimlik yönlerini içeren kendi kişisel bakış açıları aracılığıyla deneyimlerler; özellikle de daha geniş bir toplum içinde marjinalleşme ve ayrıcalıkla ilgili olduklarında. Mentor/mentee ilişkisine girmeden önce güçlü, zayıf yönlerinizi ve önyargılarınızı belirleyin . Mentorların mentee'nin bakış açısına duyarlı olması gerekir. Mentilerin ihtiyaçları ve hedefleri konusunda net olmaları ve ilişkinin aktif katılımcıları olmaları gerekir. Mentorluk hakkındaki varsayımlarınızı, nasıl çalışması gerektiğini ve bu varsayımların mentinin ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet edip etmediğini düşünün. Sahip olduğunuz mentorları düşünün – Neden harika ya da sorunluydular/onlar? Zayıf yönlerinizi/önyargılarınızı nasıl giderebilir ve mümkün olan en iyi mentor veya mentor olabilirsiniz?

İletişim ve dinleme becerilerinizi değerlendirin ve geliştirin

Tüm mentor ilişkilerini kapsayan önemli bir beceri, iletişim kurma ve dinleme yeteneğidir. Güven ve verimli bir ilişki kurmak için bu gereklidir. İyi iletişim becerileri en azından aşağıdakileri içerir: İletişim kurarken tüm dikkati verebilme yeteneği İyi dinleme becerileriyle ilgilenmek Hem eleştiriyi hem de övgüyü içeren yapıcı geri bildirim vermek İlişkiye ilişkin karşılıklı beklentilerin netleştirilmesi Yorum ve açıklamalarda eksiksiz ancak kısa olmak

Verimli mentor/mentee ilişkileri kurun

Her mentorluk ilişkisi benzersizdir ve mentorun güçlü yönlerine ve mentinin ihtiyaçlarına dayanmalıdır. Hiçbir mentor menteenin tüm ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bu nedenle aşağıdaki adımlar önerilir: Mentinin mentor/menti ilişkisine ilişkin beklentilerini ve kariyer gelişimi ile ilgili ihtiyaçlarını netleştirin Zaman taahhüdü, toplantı programı ve temel kurallar da dahil olmak üzere ilişki için net, paylaşılan beklentiler oluşturun Gizliliği ve gizliliğin ne ölçüde korunabileceğini ve sağlanacağını tartışın Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefleri ve sonuçları müzakere edin ve belgeleyin Mentorler mentileri kendi yetki alanları dışındaki uzmanlıklar için meslektaşlarına yönlendirmelidir. Diğer kariyer geliştirme kaynaklarıyla mentor/mentee ilişkisini geliştirmenin yollarını önerin ve kolaylaştırın. Bu, hangi kaynakların mevcut olduğunu veya nasıl bulunacağını bilmeyi ve menti için bir "zihniyet" veya fırsatlar farkındalığını geliştirmeyi gerektirir. Birden fazla “mentor” içeren bir mentorluk planı geliştirin Mentinin yolunda gitmesine yardımcı olmak için düzenli olarak takip edin Hem mentor hem de menti geri bildirim sağlamalı ve ilişkiyi, beklentileri ve stratejileri gerektiği gibi değiştirmelidir.

Mentorlar için: Mentorlukla ilgili endişeleri değerlendirin ve ele alın

Yaygın mentor endişeleri arasında iyi mentorluk için yeterli zamanın olmaması; nasıl iyi bir mentor olunacağı konusundaki belirsizlik; “zor” mentilerle nasıl çalışılacağı; ve tazminat veya ödül eksikliği. Mentor oryantasyonları, çalıştaylar ve ağ oluşturma yoluyla birçok endişe giderilebilir. Mentorlerin zorluklarla karşılaşma ve fikir alışverişinde bulunma fırsatları değerlidir. Aşağıdaki zaman kazandıran ipuçları, mentorluğun yönetilebilir ve dolayısıyla daha az stresli, daha üretken ve daha ödüllendirici olmasına yardımcı olabilir: Karşılaştırmalar/tarihlerle belirli hedefler ve zaman çizelgeleri belirleyin Birlikte düzenli zaman planlayın - kısa da olsa, kahve içerken, binada yürüyüş yaparken veya eğlence amaçlı bir aktivite sırasında bile Gündem maddelerini aklınızda bulundurun – her iki taraf için de önceden anlaşılsın Etkinliklerle ilgili haberler, hibe fırsatları için e-postayı kullanın; son tarih hatırlatıcıları; makale göndermek; teşvik ve e-mentorluk Etkinliklere birlikte katılın – atölye çalışmaları, konferanslar ve konferanslar Yükü paylaşın: Mentiyi diğer meslektaşlara, akran gruplarına ve ağlara yönlendirin

Mentorlar için: Menti kariyer gelişimini desteklemek

Kariyer gelişimini teşvik etmek, mentiye öğretim, araştırma, hizmet ve idari gereklilikler gibi akademik iş sorumluluklarını yönetme ve bu sorumluluklarda başarılı olma yolları konusunda tavsiyelerde bulunmayı içerir. Bu, aşağıdaki faaliyetler aracılığıyla başarılabilir: Promosyon gereklilikleri ve süreçleri hakkında tavsiyelerde bulunmak Araştırma, öğretim, hizmet ve idari görevler gibi mesleki faaliyetlere zaman tahsisi konusunda tavsiyelerde bulunmak Komite seçimleri ve yük konusunda tavsiyelerde bulunmak Üniversite ve Kolej politikaları ve uygulamaları hakkında tavsiyelerde bulunmak Etkili öğretim için stratejiler konusunda tavsiyelerde bulunmak Sınıf talimatlarını gözlemleyin ve yapıcı geri bildirim sağlayın Taslak teklifleri ve taslakları inceleyin ve gönderimleri teşvik edin Metodoloji veya teori konusunda hedeflenen uzmanlığı sağlayın Mentiyi ilgili fon fırsatlarına ve uygun dergilere yönlendirin Kaynaklar ve fırsatlar hakkında bilgi edinin ve bunları mentiye iletin Aynı zamanda, kariyer geliştirme fırsatlarını belirleme ve seçmede ve meslektaşlar ve profesyonel ağlarla bağlantı kurmada ona yardımcı olarak mentinin kariyerini beslemeyi de içerir. Aşağıda bunu yapmanın yollarına örnekler verilmiştir: Araştırma projeleri, makaleler ve sunumlar üzerinde işbirliği yapın Tanıtımları geliştirmek ve kolaylaştırmak için temel ilişkiler konusunda tavsiyelerde bulunmak Mentiyi atölye veya konferanslarda sunum yapmaya davet edin Mentiyi organize edilen oturumlara dahil edin Mentinizin katılmayı düşünmesi gereken önemli konferanslar hakkında tavsiyelerde bulunun Mentiye kariyer rotasını geliştirmede yardımcı olun

Akademik Mentorlukla İlgili Yanılgılar

Yanlış kanı: Başarılı mentorluk yalnızca birebir ve uzun vadede gerçekleşir. Akademik Mentorluk talep etmek çok zaman alıcı bir taahhüttür. Gerçek: Mentorluk birçok şekilde gerçekleşir ve bir mentorluk randevusundan sonra bile başarılı olabilir. Yanlış Kanı: Akademik Mentorlar çok daha yaşlı ve mükemmel olduğundan onlarla ilişki kuramıyorum. Gerçek: Hem Akademik Fakülte Mentorlarımız hem de Akademik Akran Mentorlarımız var. Fakülte çok ilgili ve yardımseverdir, ancak Akademik Akran Danışmanları sizin gibi öğrencilerdir ve sizin yerinizdedirler. Hepimiz büyümeye devam ediyoruz ve yolculuğumuzun neresinde olursak olalım mentorluktan faydalanabiliyoruz. Yanlış Kanı: Akademik Mentorluk yalnızca yüksek başarılı öğrenciler içindir. Gerçek: Tüm üniversite öğrencilerinin hayatlarına dışarıdan bir bakış açısı getirebilecek danışmanlara ihtiyacı vardır. Yanılgı: Akademik Mentorluktan yararlanan tek kişi menti/öğrencidir. Gerçek: Akademik Mentorluk, hem mentorun hem de menteenin birbirlerinden öğrenebileceği karşılıklı bir ilişkidir. Yanlış kanı: Akademik Mentorlar, sahip oldukları öğrenci sayısından dolayı bunalmış hissediyorlar, bu yüzden onlara ulaşmamalıyım. Gerçek: Akademik Mentorlar sizin için buradalar ve sorularınız, e-postalarınız ve randevularınız için her zaman zamanları var. Yanlış Kanı: Akademik Mentorlar unvanlarına göre otomatik olarak mentordur. Gerçek: Akademik Mentorlar CASAS tarafından profesyonel olarak eğitilmektedir. Öğrencilerin uğraştığı sorunları öğreniyorlar. Akademik Mentorlar aynı zamanda sabırlı, saygılı, güvenilir, iyi iletişimcilerin yanı sıra harika dinleyiciler ve problem çözücülerdir.

Akademik Mentorluğun Faydaları

Akademik danışmanlığı almadan önce göz önünde bulundurulması gereken birkaç faktör vardır. Bunların en önemlileri danışmanlık sitelerinin güvenilirliği ve müşteri memnuniyetidir.

01

Öğrencilerin hedeflerini veya ihtiyaçları belirlemelerine yardımcı olur ve onları bu hedeflere ulaşmaya yönlendirir.

Belirli hedefleri ve zorlukları bir Akademik Mentor ile tartışmak, öğrencilere şu anda üniversite yolculuklarında nerede olduklarını ve nerede olmak istediklerini düşünmeleri için bir yol sağlayacaktır. Üniversite başarısı, özellikle öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel hedeflerin belirlenmesine bağlıdır. Akademik Mentorlar öğrencilerin hedeflerini belirlemelerine yardımcı olabilir. Bu hedefler, zaman yönetimi ve organizasyonu, erteleme ve stresle başa çıkma, üniversite hayatı için olumlu alışkanlıklar geliştirme, üniversitede okuma, çalışma stratejileri ve test çözme becerileri ile ilgili olabilir. Akademik Mentorlar ayrıca öğrencilerin bu hedeflere ulaşmaları için ihtiyaç duydukları kaynakları ve desteği sağlar.

02

Akademik Mentorluk, kendini yansıtma ve problem çözme için bir yol sağlar.

Okul hayatı, gelecek, kimlik ve genel deneyimlerle ilgili endişeleri, benzer durumları yaşamış ve başarılı olmalarına yardımcı olacak bilgi, beceri ve yeteneğe sahip bireylerle paylaşmak, öğrencilerin duygularını normalleştirmelerine, doğrulamalarına ve bunları işlemenin yollarını bulmalarına yardımcı olabilir. daha sonra etkili bir şekilde problem çözersiniz.

03

Akademik Mentorluk şeffaf ve korkusuz iletişimi teşvik eder .

Mentorluk, öğrencilerin ihtiyaçları, istekleri ve karşılaştıkları zorluklar hakkında yargılanma korkusu olmadan özgür ve açık bir şekilde iletişim kurmalarını teşvik eder. Akademik Mentorlar her zaman öğrencilerin ihtiyaçlarını ve deneyimlerini dinlemeye ve empati kurmaya isteklidir.

04

Akademik Mentorluk öğrencilerin sorumluluk sahibi kalmasına yardımcı olur .

Düzenli yüz yüze toplantılara katılmak hesap verebilirliğe yardımcı olur ve öğrencilere hedeflerine doğru ilerlemeye devam etmeleri için ihtiyaç duydukları motivasyonu verir.

05

Akademik Mentorluk öğrencilere destek sağlar ve yalnız olmadıklarını anlamalarına yardımcı olur .

Öğrencilerin dinleyeceği ve büyümelerine yardımcı olacağına güvenebilecekleri güvenilir birine sahip olmak, öğrencilere güvenlik ve kabul duygusu verir ve üniversite yaşamının her alanında akademik ve kişisel olarak gelişmek için ihtiyaç duydukları güveni kazanmalarına olanak tanır.

06

Akademik Mentorluk öğrencilere başarı için kaynaklar sağlar

CASAS'ta mentilere sunulan profesyonel kaynaklar, zaman yönetimi, çalışma becerileri, stres yönetimi vb. gibi çeşitli alanları kapsar. Akademik Mentorluk kaynakları arasında Bloom'un Taksonomisi çalışma becerileri teknikleri, stres yönetimi alıştırmaları, "Nasıl Yapılır" belgeleri, bilgilendirici videolar, üretkenlik uygulamaları, takvim çıktıları veya çevrimiçi takvim kaynakları ve çok daha fazlası.